Bestuurslid René van Tiggelen stelt zich voor

Mijn naam is René van Tiggelen en sinds de oprichting in 2016 bestuurslid van de Landcoöperatie “Dal van de Kleine Beerze”.

Ik ben geboren in Halsteren (West-Brabant) en hadden thuis een akkerbouwbedrijf. De interesse in het agrarische was er al vroeg en lange tijd is mijn doel geweest om boer te worden.  Dat was dan ook de aanleiding om een studie aan de HAS in ’’s-Hertogenbosch te volgen, die ik  in 1976 heb afgerond. Aangezien mijn broer het ouderlijk bedrijf heeft voortgezet, ben ik gaan werken bij de NCB (voorloper van de ZLTO) in de rol van sociaal, economisch bedrijfsadviseur. Heb in die periode ook nog een studie aan Nyenrode afgerond en ben in 1998 gaan werken bij de Rabobank. De eerste jaren als manager van het agrarische team in de Kempen en later als directeur Bedrijven. Na verschillende reorganisaties ben ik sinds 2016 weer agrarisch adviseur voor de regio Zuid-Oost Brabant en verwacht in 2021 met pensioen te gaan.

De interesse voor de agrarische sector in het algemeen en de ontwikkeling van het landelijk gebied in het bijzonder, is er altijd geweest.  Ik ben overtuigd van het gegeven dat de komende jaren de inrichting van het landelijk gebied veel meer dan in het verleden een zaak is van een goede dialoog tussen boer en burger c.q. landbouw en natuur.  We hebben elkaar hard nodig en de dialoog zal erop gericht moeten zijn om de urgentie te zien dat samenwerking tot het beste resultaat leid. Dat is primair de coöperatieve gedachte die ik graag wil uitdragen. Dat is dan ook de reden dat ik volmondig ja heb gezegd toen mij gevraagd werd om een bijdrage te leveren in de Landcoöperatie. Ik zie de uitdaging om met leden en collega-bestuursleden inhoud te geven aan deze samenwerking.

Sinds 4 jaar ben ik woonachtig in het mooie Vessem; ben 63 jaar, gehuwd met Annette en heb 2 gehuwde dochters en 4 kleinkinderen.