Samen leven

De Landcoöperatie brengt boeren en burgers dichterbij elkaar. Samen werken zij aan een dynamisch, toekomstbestendig leefgebied met oog voor een vitale gemeenschap en het platteland. Het is hier goed toeven. Boer en burger gaan met elkaar in gesprek over het duurzame beheer van de gronden. Zo zullen de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit verbeteren. En ontstaat er een gebied waarop we met z’n allen écht trots kunnen zijn.

Meer over Het Dal van de Kleine Beerze

,,Een gebied waar we met z’n allen écht trots op kunnen zijn