Samen leren

Boeren en burgers gaan samen op zoek naar een optimale invulling van het gebied. Met elkaar en met respect voor eenieders kennis en expertise. Om samen te leren van de ervaringen en daarmee al lerende het gebied in te richten en te beheren. Het beekdal biedt, vanuit zijn unieke identiteit, ook alle ruimte voor educatie, kennisvergaring en kennisoverdracht. Met oog voor het belang van alle lagen van de bevolking.

Meer over Het Dal van de Kleine Beerze

,,Boeren en burgers die van elkaar kunnen leren