Verslag van de wandeling op 17 juli 2022 

Om 10 uur melden zich de eerste deelnemers. Hen werd een kopje koffie of thee aangeboden. Jan en René hadden de catering voor hun rekening genomen. Er druppelden in totaliteit ruim 20 wandelaars binnen, aangevuld met een tiental personen die uitgenodigd waren dan wel leden van de Landcoöperatie. In totaal dus ruim 30 personen. De sfeer was vanaf het begin gemoedelijk en gezellig Jan D. heette de deelnemers welkom.

Voornaamste informatie punten:
Meteen na vertrek gaf Jan van G. een korte uitleg. Hij zegt dat de LC blij is met de opkomst en benadrukt nog eens dat een heel belangrijk doel van de LC is om verbindingen te realiseren tussen de boer en de burger. Hij zegt dat we nu op het tracé van de geplande fietspad staan. Daarop reageerde een deelnemer; hij vond een fietspad ongewenst. Het fietspad is echter door gemeente Eersel zo gepland en daar hebben wij geen invloed op.

Martijn Sanders van aannemer grondwerken Van Beers gaf uitleg over hun werkzaamheden. Het bruggetje dat nu nog over de Beerze ligt is een noodbruggetje. Zal t.z.t. vervangen worden door een definitieve brug. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond, de oude bedding zal voor een deel nog dichtgegooid moeten worden, de nieuwe bedding is ook nog niet helemaal klaar. In het najaar ( vanwege Broedseizoen) zullen werkzaamheden hervat worden.

Noud Jansen liet ons de zwaluwwand zien door een veldkijker. Verbazingwekkend is dat er meteen al een 14 tal nestjes bezet zij door zwaluwen ( oeverzwaluw, boerenzwaluw en huiszwaluw). Opgemerkt werd dat de wand wel erg kaal is, daar zal nog eens naar gekeken worden. Vleermuizen zijn er nog niet, hun verblijf moet eerst nog geschikter worden,verwacht wordt dat dit een kwestie van tijd is.

Daarna staan we nog stil bij de bloemrijke akkerranden. Hier zie je een groot verschil. Soms is bekend wat daarvan de oorzaak is ( Ganzenvoet wordt tweede jaar dominant ), soms ook niet. Zelfde zaad op twee verschillende akkers geeft een verschillend beeld, hoe komt dat. Samen met de boeren probeert de LC te achterhalen wat de beste aanpak is.

Om 12 uur waren we weer bij vertrekpunt en kwam een einde aan de wandeling.
Iedereen was het er over eens, het was gezellig en informatief.