Bestuurslid Joost Maas stelt zich voor

Joost Maas, bestuurslid sinds de oprichting in 2016.

Ik woon aan de Beerze in Spoordonk, wat stroomafwaarts ten opzichte van het dal van de kleine Beerze, met Ingrid mijn vrouw, 3 kinderen, 2 honden, een stel kippen en nog wat geiten. Ik ben ooit, voor mijn gevoel heel lang geleden in Utrecht afgestudeerd als bioloog. Sinds 2007 ben ik bezig met de ontwikkelingen in en rond het buitengebied. Eerst via de Dienst Landelijk Gebied, vanaf 2014 als zelfstandig ondernemer. Met een betrokken club van ongeveer 30 mensen werken we door heel Nederland aan het mooier, robuuster en toekomstbestendiger maken van ons mooie land.

We leven in woelige tijden, ons klimaat is snel aan het veranderen als gevolg van het menselijk handelen. Dat heeft zijn invloed, zeker in Nederland. We moeten dus aan de slag. En we moeten samen aan de slag. Zoeken naar nieuwe manieren om onze leefomgeving gezond te houden. Daarbij komen veel dingen kijken, daarom is het belangrijk om deze opgave samen op te pakken! Om onze leefomgeving gezond te houden zullen we ook in het buitengebied een aantal zaken anders moeten gaan aanpakken: de manier waarop we met water en natuur omgaan, de manier waarop we onze voedselvoorziening vorm hebben gegeven. We zullen nieuwe wegen moeten vinden om de beschikbare ruimte te gebruiken. Zoeken naar nieuwe wegen, dat spreekt me aan en de Landcoöperatie is een voorbeeld van een zoektocht naar een nieuwe weg. Een nieuwe samenwerkingsvorm waarbij boeren en burgers samen op zoek gaan om die gezonde leefomgeving vorm te geven. Waar het gebruik van de beschikbare ruimte belangrijk is, belangrijker dan het bezit van de grond. Waar bewoners van het gebied, of ze zich nou boer of burger voelen, samenwerken. Daar werk ik graag aan mee!