Lid worden!

Sluit je aan bij onze landcoöperatie

Wat goed dat je meedoet! Vul hieronder het formulier in en we nemen contact met je op.

Ons doel is een beekdal waar ook de volgende generatie trots op is en waar het goed wonen, werken en recreëren is. Als Landcoöperatie kopen wij landbouwgrond of pachten we van grondeigenaren zoals de provincie of gemeente. Die grond verpachten wij weer aan onze boeren. Samen met de boeren maken we duurzame keuzes voor de inrichting en het beheer van de grond. Denk aan beplanting, keverbanken en voedselrijke akkerranden. Op deze manier werken we aan een rijker bodemleven en meer plekken waar wilde planten groeien en dieren en insecten beschutting vinden.

Sluit je ook aan bij onze landcoöperatie

Wij hebben ook jouw steun nodig