Meepraten, meedenken en meebeslissen

Koop een certificaat om lid te worden van de coöperatie. Als lid krijgt u inspraak in de ontwikkelingen van het Dal van de Kleine Beerze. Samen bepalen we welke gronden we aankopen en wie ze gaan pachten. Vervolgens exploiteren de boeren de aangekochte gronden. Naast een goed gevoel levert dit ook rendement op. Hoe succesvoller de Landcoöperatie is, hoe groter de impact op een duurzame omgeving en hoe meer mensen willen investeren in de aankoop van een certificaat.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Door één of meerdere certificaten à 2.500 euro te kopen, wordt u lid van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze. Als certificaathouder bent u mede-eigenaar van de gronden die in het bezit zijn van de coöperatie. De coöperatie verpacht deze gronden aan boeren uit de streek, die moeten voldoen aan duurzame voorwaarden. Verbetering van bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit staat hierbij altijd voorop.

Koop certificaat

Meer variatie in het landschap. Landbouw met aandacht voor de omgeving. Met respect voor bodem, mens en dier. Een duurzame ontwikkeling van het Dal van de Kleine Beerze, door boeren én burgers: dat is de basis van de Landcoöperatie. Als lid kunt ú hierover meedenken en meebeslissen. Wilt u meer weten over de inhoud van het lidmaatschap, dan vindt u in artikel 5 van het huishoudelijk regelement een nadere toelichting.

Als Landcoöperatie zetten we ons in voor een duurzame gebiedsontwikkeling. Als certificaathouder beslist u mee onder welke voorwaarden de pachters hun land bewerken met oog voor verbetering van bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit. Samen zoeken we naar een optimaal economisch en ecologisch evenwicht.

Als certificaathouder bent u mede-eigenaar van de gronden die in het bezit zijn van de coöperatie. De coöperatie verpacht deze gronden aan boeren uit de streek. Zij moeten bij de exploitatie van de gronden voldoen aan duurzame voorwaarden, die door de coöperatie worden opgesteld. De coöperatie ziet ook toe op een juiste naleving van de voorwaarden. Verbetering van bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit staat hierbij altijd voorop.

Als lid van de Landcoöperatie investeert u in de toekomst van onze streek. Tegelijkertijd belegt u waardevast in landbouwgrond* en heeft u inspraak in de duurzame ontwikkeling van de gronden van de Landcoöperatie en daarmee indirect in de gebiedsontwikkeling. In de toekomst kan mogelijk een dividend worden uitgekeerd of wordt de winst ingezet voor gebiedsontwikkeling. In de Algemene Ledenvergadering beslist u daarover mee. Hoe succesvoller de Landcoöperatie is, hoe groter de impact op een duurzame omgeving en hoe meer mensen willen investeren in de aankoop van een certificaat.

*Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomste