Met meer dan 50 deelnemers was de avondwandeling in het Dal van de Kleine Beerze een groot succes. Vanuit d’n Eigenwijze aan de Keijenhurkseweg wandelden we in twee groepen langs nieuw en oud landschap in het Dal waar het waterschap, Brabants Landschap en de Landcoöperatie zich inzetten voor een toekomstbestendig waterbeheer, natuur én natuurvriendelijke landbouw.

Voedselbos

De eerste halte was het voedselbos aan het Meerven, dat in 2021 is aangeplant door Corné Ansems van de Ruurhoeve, een van de pachters van de Landcoöperatie. Ria Bernards gaf uitleg bij de aanplant die bestaat uit ronde bogen met diverse soorten bomen zoals appel, pruim, noot en tamme kastanje en struiken als honingbes en vlier.

Weidevogels

Richting de beek kregen de wandelaars van Noud Janssen van de Weidevogelbescherming Zuidoost een tussenstand van hoe het met de weidevogels in het gebied gaat. De vrijwilligers van de werkgroep Weidevogelbescherming werken nauw samen met de boeren in het gebied waardoor nesten van broedende vogels worden beschermd in de broedperiode. Dat betekent helaas nog niet dat de aantallen echt omhoog gaan. De komende jaren moet blijken of de herinrichting van het beekdal en het beheer de vogelstand gaan helpen.

Moerasvegetatie

Verderop aan de Kleine Beerze zelf vertelde Jochem Sloothaak van Brabants Landschap over de her-meandering van de beek en welke veranderingen we nu al kunnen zien in de begroeiing van de moerassige delen.

Natuur en landbouw in het Dal

Bij de vogelkijkhut, een van de landkunstobjecten in het dal, gaf penningmeester van de Landcoöperatie René van Tiggelen uitleg over de landbouwgronden in het gebied die Landcoöperatie op dit moment in beheer heeft. Daarnaast zijn we bezig zijn met het verwerven van 15 ha grond aan de Donk van het GroenOntwikkelfonds Brabant (GOB). Als dat lukt zal die 15 ha in een open procedure worden gegund aan een boer die wil inzetten op natuurinclusief gebruik van de grond, liefst met een vorm van betrokkenheid van burgers in en rondom het gebied.

Help mee!

Tot slot schetste onze voorzitter Jan Denissen bij de picknickbank aan de Donk de ambities voor de toekomst van de Landcoöperatie: we willen een stap zetten door meer betrokken leden en donateurs te werven, burgers en bedrijven die een positieve bijdrage willen leveren aan hun eigen leefomgeving. Door meer kapitaal te werven kunnen we meer gronden kopen of pachten en zo zorgen voor meer natuur én toekomstbestendige landbouw in dit prachtige gebied.

De wandeling leverde alvast 5 nieuwe leden op. Van harte welkom! Dit najaar worden de statuten van de Landcoöperatie aangepast en door de ALV vastgesteld. Dat maakt het mogelijk om al voor 50 euro per jaar lid te worden en bij te dragen aan het ledenkapitaal van de Landcoöperatie.