Op 26 oktober om 20:00 uur houdt de Landcoöperatie haar Algemene Ledenvergadering bij de Spekdonken aan de Heikesestraat 8A in Vessem. Inloop met koffie en thee is vanaf 19:45.

Belangrijkste agendapunt voor deze vergadering is dat er door de certificaathouders gestemd zal worden over nieuwe statuten die het mogelijk maken dat voortaan iedereen voor een bescheiden bedrag (voor komend jaar zal dat 50 euro per jaar zijn) lid en donateur kan worden van de Landcoöperatie. Van dat bedrag is 25 euro bedoeld als aandeel in het ledenkapitaal waarvoor grond verworven kan worden en 25 euro voor exploitatiekosten van de Landcoöperatie.

Agenda en stukken worden per mail verstuurd aan de certificaathouders. Aspirant-leden en belangstellenden zijn welkom. Aanmelden graag op info@dalvandekleinebeerze.nl