De geitenboerderij van Marianne van Spreuwel en Michael Borsten in Oostelbeers

Het bedrijf van Michael leeft met de seizoenen. Geiten lammeren een keer per jaar, in februari/maart. De lammetjes verblijven onder lampen in het stro en krijgen biest, de eerste melk na de geboorte. Na enkele dagen worden de hoorntjes weggebrand omdat geiten elkaar hiermee verwonden. Door het jaar heen moet het rantsoen voor de geiten steeds worden aangepast aan de omstandigheden, een drachtige geit krijgt ander voer dan een geit die productief moet zijn om melk te geven.

Michael geeft zijn geiten enkel biologisch voer, hij beperkt krachtvoer. Michael verbouwt klaver, dit is een gewas dat de stikstofruimte vergroot. De rhizobium-bacteriën in de wortelknolletjes doen belangrijk werk in de opslag van stikstof.

Michael werkt samen met Jorrit Jonkers voor de mestafzet van de geiten. Samen maken zij een kringloop rond van voer verbouwen, mest afzetten en productie van melk door de geiten van Michael en de groenten in de kassen van Jorrit