• Hein Klaasen

    biologisch melkveebedrijf

Hein Klaasen uit Knegsel heeft een biologisch melkveebedrijf

Hein en zijn bedrijf:
In 2010 is hij in het familiebedrijf gestapt en toen direct de omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. “Ik wil een boer blijven die dicht bij de natuur met de seizoenen mee zijn werk kan blijven doen. Een boer die niet alleen denkt aan de hoeveelheid melk die zijn koeien produceren, maar ook aan het landschap en de omgeving waarin hij werkzaam is. “Ik hoop op een toekomst waarin boeren, terreinbeherende organisaties, waterschappen, politiek en burgers beter met elkaar gaan samenwerken”

Hein vertelt over zijn werk: biologisch boer wordt je niet zomaar er zijn strenge regels waar je aan moet voldoen. De belangrijkste regels zijn: de koeien moeten 120 dagen per jaar buiten lopen, geen kunstmest gebruiken, geen bestrijdingsmiddelen, geen antibiotica preventief gebruiken en alleen biologisch voer geven. Als de boer aan al deze regels voldoet krijgt de melk het keurmerk biologisch. In de moderne stal van 2019 is een vernuftig systeem ingebouwd in de vloer van de stal waarmee de droge mest wordt gescheiden van de vloeibare mest. Hierdoor wordt geen ammoniak gevormd en is er geen stankoverlast.

Met zijn neef Sander is Hein de stichting De Buitenkansen gestart voor arbeidstraining voor jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen op zijn boerderij.