Als boeren en burgers werken wij samen aan een toekomstbestendig beekdal waar landbouw en natuur elkaar versterken

Landcoöperatie Dal van de Kleine en Groote Beerze

Welkom in het Dal van de Kleine en Groote Beerze. Een prachtig gebied waar de boeren en burgers samen werken aan landbouw die samen gaat met schone bodem, water, herstel van biodiversiteit en landschap.

Ons doel is een beekdal waar ook de volgende generatie trots op is en waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Als Landcoöperatie kopen wij landbouwgrond of pachten we van grondeigenaren zoals de provincie of gemeente. Die grond verpachten wij weer aan onze boeren. Samen met de boeren maken we duurzame keuzes voor de inrichting en het beheer van de grond. Denk aan beplanting, keverbanken en voedselrijke akkerranden. Op deze manier werken we aan een rijker bodemleven en meer plekken waar wilde planten groeien en dieren en insecten beschutting vinden.

Onze droom is dat op onze grond in het Dal gezonde voedselproducten worden geteeld voor onze eigen streek naast en in harmonie met de natuur rondom de beken. Help je mee die droom te realiseren?

Word lid van onze landcoöperatie

Help mee de landbouw in je eigen omgeving duurzaam en natuurvriendelijk te maken. Voor slechts 50 euro per jaar word je lid van de Landcoöperatie. Daarvan gebruiken we 25 euro voor het organiseren van activiteiten, publiciteit en administratie. De andere 25 euro wordt toegevoegd aan jouw ledenkapitaal waarmee we grond aankopen. Daarmee worden onze leden mede-eigenaar van een stukje landbouwgrond. Hoe meer mensen meedoen hoe mooier het wordt in het beekdal!

Help mee de landbouw in je eigen omgeving duurzaam en natuurvriendelijk te maken

Word lid van onze landcoöperatie

Wat krijg je voor je lidmaatschap?

Wij zijn een coöperatieve vrijwilligersvereniging waarin elk lid een stem heeft en uitgenodigd wordt om mee te denken, te stemmen over alle beslissingen en actief mee te doen. Praat en beslis mee op onze ledenvergadering. Een paar keer per jaar organiseren we een ledenactiviteit in het dal. Dan kan een vogelwandeling zijn, een excursie langs de akkerranden, helpen bij natuurwerkzaamheden, een proeverij of een bezoek aan het bedrijf van een van onze pachters. Je ideeën, hulp en expertise zetten we graag in. Heb je een idee of voorstel, mail dan gerust naar info@dalvandekleinebeerze.nl.

In welk gebied zijn wij actief?

Op deze kaart zie je het gebied waarin de Landcoöperatie op dit moment gronden in pacht heeft van grondeigenaren de Provincie en de gemeente Eersel en die wij verpachten aan onze boeren.

Meer informatie?

Wij werken aan een vernieuwde website. Daarop vind je straks nog meer informatie over de landcoöperatie, onze pachters en activiteiten. Wil je nu al graag meer weten of heb je vragen? Mail dan gerust naar info@dalvandekleinebeerze.nl.

Je kunt ook nog terecht op onze oude website. De informatie die daar op staat is natuurlijk niet meer actueel maar zo krijg je wel een beeld van wat wij allemaal gedaan hebben.

Sluit je ook aan bij onze landcoöperatie

Wij hebben ook jouw steun nodig